Republica Moldova a solicitat asistență macro-financiară din partea Uniunii Europene în august 2015. A reiterat această solicitare în martie 2016. Abia anul acesta în septembrie, ajutorul financiar a fost aprobat de Consiliul Europei.

Ajutorul UE prevede o sumă maximă de 60 milioane euro rambursabilă în 15 ani și care prevede un grant de până la 40 milioane euro. 

Documentele au fost semnat de Republica Moldova și UE la 23 noiembrie 2017. Asistența este pusă la dispoziție timp de doi ani și jumătate.

Banii vor ajunge în trei tranșe: primele două vor fi de până la 30 milioane euro, iar a treia de până la 40 milioane euro.

Alocarea este condiționată de o listă clară de criterii care trebuiesc îndeplinite de Guvernul de la Chișinău. Înaintea fiecărei tranșe, Comisia Europeană și experți FMI vor verifica dacă aceste condiții au fost respectate. 

În cazul unei evaluări negative, se poate sista plata celor trei tranșe.

Pentru deblocarea primei tranșe, UE cere Guvernului de la Chișinău îndeplinirea a 10 criterii de reformă. Acestea sunt:

GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC 

 • implementarea noii strategii de reformă a administrației publice, pentru a raționaliza administrația publică centrală;
 • asigurarea funcționării eficiente a Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor;
 • adoptarea Legii privind întreprinderile de stat și municipale în scopul sporirii transparenței și responsabilității întreprinderilro de stat.
 • Adoptarea unei noi lege a Curții de Conturi și crearea în Parlament a unei funcții a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfășurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curții de Conturi

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI A SPĂLĂRII BANILOR

 • adoptarea Legii privind prevenirea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului;
 • selectarea de către Consiliul de Integritate, într-un mod transparent, bazat pe merit și competitivitate, a președintelui și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate 
 • asigurarea de către Parlament a funcționării eficiente a Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prin alocarea suficientă de personal și resurse bugetare.

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

 • adoptarea unei noi Legi cu privire la energetică, în vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic
 • consolidarea cadrului de reglementare a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și abordării recomandărilor revizuirii realizate de Secretariatul Comunității Energetice;

CLIMATUL DE AFACERI ȘI IMPLEMENTAREA DCFTA

 • implementarea măsurilor de către guvern pentru a reduce sarcina administrativă de a începe și de a opera o afacere. Ministerul Economiei și Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor și licențelor necesare și va reduce numărul acestora.
 • Adoptarea de către Parlament a noii legi privind Serviciului Vamal, care va asigura standarde înalte de integritate și bunele practici.

Articolul aici: http://tv8.md/2017/12/02/doc-lista-celor-28-de-conditii-impuse-de-ue-guvernarii-de-la-chisinau-pentru-a-debloca-asistenta-macrofinanciara/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here